Decorontwerp is naast Lichtontwerp een andere  specialiteit van Coen van der Hoeven.
Hij ontwerpt het toneelbeeld voor toneelstukken, cabaretvoorstellingen, dansshows en musicals, vaak inclusief videodecor en content.
Set design is another specialty of Coen van der Hoeven.
His designs include the scenic image of plays, cabaret, dance shows and musicals and often contain video images and setups.