Scenefotografie Blind Vertrouwen met Rick Engelkes, Angela Schijf en Loek Peters. Foto: Michel Porro